123

Welkom op ValdeVarii.nl

Valde Varii biedt verschillende vormen van hulpverlening aan ouders, kinderen, tieners en jongvolwassenen. Wij bieden hulpverlening  met betrekking tot brede pedagogische hulpvragen. Daarnaast werken wij met ouders en kinderen waarbij sprake is van ontwikkelings- en gedragsproblematiek. Wij werken vanuit systeemgerichte benadering en werken aan een concrete gedragsverandering. 

Valde Varii is in 2007 opgericht vanuit een toenemende behoefte aan christelijke hulpverlening rondom het thema opvoedingsondersteuning, ouder-en kindbegeleiding, en hulp op maat aan kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblematiek.

Wij werken vanuit de visie dat alle mensen uniek geschapen zijn. We kijken daarom niet naar wat iemand niet goed kan of doet, maar naar de mogelijkheden die er zijn om positieve ervaringen op te doen waardoor mensen zich waardevol mogen weten en zo nieuwe vaardigheden kunnen aanleren. Valde Varii werkt vanuit Bijbels perspectief en biedt christelijke hulpverlening.

Valde Varii is overgenomen vanuit het latijn. Het beteken veel diversiviteit. Ons aanbod is divers, evenals de persoonlijkheden van onze hulpverleners. Belangrijker nog is dat de ouders en kinderen waarmee we werken divers zijn en vragen om zorg die op maat gemaakt wordt. 

Rianne van den Bosch is afgestudeerd HBO maatschappelijk werkende, en voortgezet opgeleid tot systemisch werker en heeft ervaring binnen het medisch maatschappelijk werk, algemeen maatschappelijk werk, onderwijsondersteuning en kinder- en jeugdpsychiatrie. 

Heleen Esveldt is afgestudeerd HBO pedagogisch hulpverlener en heeft ervaring opgedaan binnen een orthopedagogische behandelsetting, onderwijsondersteuning en kinder- en jeugdpsychiatrie.